DEBSIRINSP หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
ผอ.ทศส.jpg
ดร.รุ่งสุรีย์ สิงหราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

eservice.png

ITA.png
ปุ่มจดหมายข่าว.jpg
vichakarn.jpg
ORS.jpg
banner-ischool.gif
e-learning.png
DSS gallery.jpg
สภานักเรียนlogo.jpg
20120004_1802170992332.jpg
dsscc.jpg 
unnamed-300x100.png

       
fb ทศส.jpg• ประวัติโรงเรียน
• ข้อมูลผู้บริหาร
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์
• อำนาจหน้าที่
• โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
• แผนดำเนินงาน
• ธรรมาภิบาล
• แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน
• โครงสร้างคณะกรรมการบริหารการศึกษา
• รูปภาพการประชุม
• ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• เกียรติประวัติของโรงเรียน
• สารสนเทศบุคลากร
• สารสนเทศนักเรียน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• แผนผังโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน
• E-Service

• กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
• การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
• ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
• เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
• การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็น
• การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• Q&A
• คู่มือ ITA สถานศึกษา

• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• กลุ่มบริหารทั่วไป
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• สมาคมผู้ปกครองและครู

• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• ภาษาต่างประเทศ
• การงานอาชีพ
• งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• งานโสตทัศนศึกษา

• รายงานสารสนเทศของโรงเรียน
• คู่มือการให้บริการหน่วยงาน
• คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
• คู่มือผู้ปกครองและนักเรียน
• คู่มือการใช้งานระบบ KM (29/1/59)
• คู่มือการใช้งาน e-Magazine
• ไฟล์ DEMO ประกอบการอบรม KM
• ดาวน์โหลด Wondershare Quiz..
• แบนเนอร์กลุ่มสาระ
• สารสนเทศการให้บริการ
• แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

• โรงเรียนเทพศิรินทร์
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
• โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
• โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงฯ
• โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์
• โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)

• โครงการลูกพระดาบสฯ
• สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
• วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

• ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมใบงานปฏิสัมพันธ์
• กระทรวงศึกษาธิการ
• ส.พ.ฐ.
• สำนักงาน ก.ค.ศ.
• คุรุสภา
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• สพม.สมุทรปราการ
• สำนักงาน ก.พ.
• สถาบันทดสอบทางการศึกษา
• สำนักทดสอบทางการศึกษา
• วิชาการดอทคอม
• สอบครูดอทคอม
• อุทยานการเรียนรู้
• สสวท.
• สหวิชา ดอท คอม
• เว็บไซต์ ป.ป.ส.
• กรมอุตุนิยมวิทยา
• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
• Data Management Center 2558
• TEPE Online
• เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปี 2565
• ทดสอบระบบสอบ O-net ม.6
• งานทะเบียนและวัดผล

• สมาคมครูสมุทรปราการ
• จังหวัดสมุทรปราการ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
• สกสค.สมุทรปราการ
• สพม.สมุทรปราการ
• สพป.สมุทรปราการ เขต 1
• สพป.สมุทรปราการ เขต 2
• อบรมครูผู้ช่วยปี 59-61

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละประเภท
• การอบรม Google Apps for Education
• การจัดเรียนการสอนออนไลน์
• การ์ดงานเกษียณอายุราชการปี 2565

สถิติ
เยี่ยมชม
1987780  
1980x1080 2 กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์.png

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนร. ม.4.jpg
new-brand-new.gif ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 new-brand-new.gif


2566ผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1.jpg
 new-brand-new.gif ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 new-brand-new.gif

8818C7D2-C8AD-499C-82D0-C3D27A3051E0.jpeg

 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (รอบทั่วไป)
 ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รอบทั่วไป) 
ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ประกาศ รับสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.4 

 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 (ประเภทความสามารถพิเศษ) 
 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (ประเภทความสามารถพิเศษ)


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.jpgรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 2566.jpg
ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)

ประกาศรายชื่อมีมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 

 ประกาศรายชื่อมีมีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.4 


Screenshot 2566-03-08 at 12.36.47.png

new-brand-new.gifประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนพิเศษ)new-brand-new.gif
new-brand-new.gifประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4(ห้องเรียนพิเศษ)new-brand-new.gif

รับสมัครนักเรียน (รอบ ม.3 เดิม).jpg
รับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบ ม.3 เดิม)

S__2826243.png

ภาพกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือเทพศิรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 21


เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ.png

dssit_silapa_pic.jpg


 
ITA.png
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง.png
Screenshot 2566-03-23 at 16.59.07.png

new-brand-new.gif ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา new-brand-new.gifS__2965597.jpg

new-brand-new.gif ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 new-brand-new.gif
new-brand-new.gifประกวดจ้างปรับปรุงทาสีอาคาเรียน  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ new-brand-new.gif

new-brand-new.gifประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ new-brand-new.gif
ประกาศ เรื่องการประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 

วารสารรำเพยภิรมย์.pngคลังจดหมายข่าว.png

298462972_5122304664547756_9102398861061616372_n.jpg 287055584_4951830564928501_1450181860863060123_n.jpgประมวลภาพกิจกรรม.png

S__6258707.jpg

556636.jpg

มาตรการโควิด.png

1011924-600x600.jpg

1011923-600x600.jpg

S__364535816.jpg

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generated 0.846323 sec.