DEBSIRINSP


ข่าวประชาสัมพันธ์

      
2567.06.01 การประกวดวงโยธวาทิต.jpg
 
อ่านจดหมายข่าวเพิ่มเติม File:Facebook logo (square).png - Wikimedia Commons File:Instagram icon.png - Wikimedia Commons


2567.06.13 ไหว้ครู.jpg

พิธีแสดงตัวเป็นพุทธมามกะ.jpg
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สมุทรปราการ (ศูนย์แข่งขันโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ.png

ประกาศหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ <<อ่านเพิ่มเติม>>

  
[ประกาศหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขันทักษะวิชาคอมพิวเตอร์]   [ประกาศรายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขันแต่ละประเภท ] 
[ตารางการแข่งขัน]  [สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน] 

ประกาศ ผลสอบการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
  ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 434339843_916963473765359_1831717706680952438_n.jpg

2567.03.28 ประกาศ ผลการคัดเลือก นักเรียนใหม่ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ.jpg

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567  new-icon-gif-9.gif2567.03.27 ประกาศ ผลการคัดเลือก นักเรียนใหม่ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ.jpg

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.1.jpg

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567  


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก นักเรียนห้องเรียนทั่วไป ม.4.jpg

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567  


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบทักษะความสามารถพิเศษ ม.1 .jpg

รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบทั่วไป 2566.jpg

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนทั่วไป) new-icon-gif-9.gif

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) new-icon-gif-9.gif

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ความสามารถพิเศษ) new-icon-gif-9.gif

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ความสามารถพิเศษ) new-icon-gif-9.gif

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (เงื่อนไขพิเศษ) new-icon-gif-9.gif

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เงื่อนไขพิเศษ) new-icon-gif-9.gif


รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ 2567.jpg

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) 

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ) new-icon-gif-9.gif
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ) new-icon-gif-9.gifผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4.jpg

ประกาศ ผลการสอบคักเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ new-icon-gif-9.gif2567.02.21 ประกาศ ผลการคัดเลือก นักเรียนใหม่ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ.jpg
รับสมัครนักเรียนใหม่ รอบ ม.3 เดิม.jpg


อ่านรายละเอียด การรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบ ม.3 โรงเรียนเดิม) new-icon-gif-9.gif

ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ (ทุกประเภท) ประจำปีการศึกษา 2567 new-icon-gif-9.gif

Generated 0.558851 sec.