sarojjam Article


การทำโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
ารจัดทำโครงงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนรายวิชา สังคมศึกษา 4 (ภูมิศาสตร์) ความคำนึงถึงเนื้อหาดังนี้
1.โครงงานที่มีความจำเป็นและส่งผลกระทบกับนักเรียนโดยคำนึงถึงปัญกาทางด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการเป็นหลักก่อน
2.ความออกแบบวิธีการดำเนินการที่สอดคล้องกับปัญญา ปริมาณของสมาชิก ขอบเขตที่กำหนด และคอบสังเกตผลที่เกิดึ้นอย่างสม่ำเสมอ
3.การนำเสนอแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ 1.การนำเสนอปัญหา 2.การลงมือปฏิบัติใช้เวลา 2 สัปดาห์ 3.การนำเสนอเปรียบเทียบก่อนดำเนินโครงงานและหลัง รวมถึงเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของโครงงาน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 124.72 KBs
Upload : 2016-01-28 23:24:43
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


sarojjam
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


http://


Generated 0.044140 sec.