DEBSIRINSP Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   


  ยินดีต้อนรับ สุภาพบุรุษ สุภาพสตรี ลูกแม่รำเพย เข้าสู่รั้วเขียว-เหลือง ปีการศึกษา 2561

boss.png

KM.png

banner-ischool.gif
next school.png
e-learning.png
icon face.png
map.png• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• โครงสร้างบริหารงานโรงเรียน
• ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
• เกียรติประวัติของโรงเรียน (ผลงานรางวัลระดับชาติ/ระดับประเทศ)
• สารสนเทศบุคลากร
• สารสนเทศนักเรียน
• คณะกรรมการสถานศึกษา
• แผนผังโรงเรียน
• ติดต่อโรงเรียน

• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• กลุ่มบริหารทั่วไป
• กลุ่มบริหารงบประมาณ
• กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
• สมาคมผู้ปกครองและครู

• ภาษาไทย
• คณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์
• สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• ศิลปะ
• สุขศึกษาและพลศึกษา
• ภาษาต่างประเทศ
• การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานแนะแนว
• งานโสตทัศนศึกษา

• คู่มือการใช้งานระบบ KM (29/1/59)
• ไฟล์ DEMO ประกอบการอบรม KM
• คู่มือการใช้งาน e-Magazine
• ดาวน์โหลด Wondershare Quiz..
• แบนเนอร์กลุ่มสาระ

• โรงเรียนเทพศิรินทร์
• เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
• เทพศิรินทร์ นนทบุรี
• เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
• เทพศิรินทร์พุแค
• เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
• เทพศิรินทร์ ขอนแก่น
• เทพศิรินทร์ เชียงใหม่
• เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
• เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงฯ
• สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์

• โครงการลูกพระดาบสฯ
• สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ
• วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ

• กระทรวงศึกษาธิการ
• ส.พ.ฐ.
• สำนักงาน ก.ค.ศ.
• คุรุสภา
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• สำนักงาน ก.พ.
• สถาบันทดสอบทางการศึกษา
• สำนักทดสอบทางการศึกษา
• วิชาการดอทคอม
• สอบครูดอทคอม
• อุทยานการเรียนรู้
• สสวท.
• สหวิชา ดอท คอม
• เว็บไซต์ ป.ป.ส.
• กรมอุตุนิยมวิทยา
• ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต
• Data Management Center 2558
• TEPE Online

• สมาคมครูสมุทรปราการ
• จังหวัดสมุทรปราการ
• สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ
• สกสค.สมุทรปราการ
• สพม. 6
• สพป.สมุทรปราการ เขต 1
• สพป.สมุทรปราการ เขต 2
• อบรมครูผู้ช่วยปี 59-61

RSS สพฐ.

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
เรียน: 
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ
ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://goo.gl/forms/hO7kR9Mx6E2gk8Hi1


รางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562
   
เรียน: 
ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป
ด้วย สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ แจ้งว่า รัฐบาลแคนาดาได้สนับสนุนการประกวดรางวัล SEAMEO-Jasper Research Award ประจำปี 2561/2562 ในหัวข้อ "Overcoming Barriers to Inclusion" วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิชากา ได้จัดทำงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทางสังคมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หากสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.seameo.org และสอบถามรายละเอียดได้ที่ secretariat@seameo.org หรือเอกสารรายละเอียดดังแนบ
สิ่งที่แนบมาด้วย: Statistic
Counter
796930  
ป้าย-600.png
ยินดีต้อนรับปี 61.png

 

ปฐม.png
ปก.pngปก.png


ปก.png


ปก.pngสถาปนา.png


ตรุษจีน.png

วิ่ง01.png


สริสมาส มอบรางวัล.1.png

กีฬาสี.png

Advertise

PhotoAlbums
Search
new
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-07-23 17:27:27 1
ไหว้ครู
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-07-23 15:42:42 1
ปฐมนิเทศและกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-07-23 15:06:45 8
รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูภาษาไทย
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-07-23 14:11:40 2
กีฬาครู
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-06-23 12:45:35 33
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-06-23 12:16:26 111
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-06-22 11:58:13 46
โครงการฝึกอาชีพให้เด็กและเยาวชน
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-06-22 11:41:04 113

moreGenerated 0.845785 sec.