manage หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


นางสาวแสงจันทร์ ภู่ยงยุทธ
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
• บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
• ติดต่อเรา

บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป
• นางสาวแสงจันทร์ ภู่ยงยุทธ
• นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
• นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
• ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ศรีอุทัย
• นางสาวนฤมล รอดเสมอ
• นางสาวดุษฎี ช่วยแก้ว
• นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม
• นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์
• นายธวัชชัย พรมวงค์
• นายพลวัฒน์ ชินวงษ์
• นางสาวฉัตรลดา มีสุวรรณ์
• นางสาวชามาณัฎฐ์ ผ่องพัฒนศักดิ์
• นายรณกร มะโนวรรณ
• นายมนตรี ลักษณียนาวิน
• นางสาววนันยาท์ เจริญปัญญาภรณ์

บทบาทหน้าที่
• รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
• หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
• หัวหน้างานธุรการโรงเรียน
• หัวหน้าธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป
• หัวหน้างานอาคารสถานที่

• แบบฟอร์มขอบริการนักการ (บริการ3)
• แบบฟอร์มขอบริการจัดสถานที่ (บริการ4)
• แบบรายงานแจ้งปรับซ่อมวัสดุอุปกรณ์ (บริการ5)
• แบบฟอร์มขอยืมวัสดุอุปกรณ์งานอาคาร(บริการ6)
• แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์งานโสตฯ (บริการ8)
• ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนราชการ
• แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
• แบบฟอร์มขอจัดซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
• งานแนะแนว
• งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานโสตทัศนศึกษา

เอกสารเผยแพร่
• สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565


แถบทำเนียบบุคลากร.png

แถบข่าวประชาสัมพันธ์.pngแถบประกาศ.png


ตรวจสอบ.png

ออาคาร.JPG
ยานพาหนะ.JPG


ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
• สพฐ.
• สพม.6
• คุรุสภา
• สกสค.
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการสืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• sanook
• Youtube

บทความล่าสุด
งานวันวิสาขบูชา 2559
สร้างโดย : DEBSIRINSP
เกียรติภูมิลูกแม่รำเพย (ภาคค่ำ)
สร้างโดย : DEBSIRINSP
เกียรติภูมิลูกแม่รำเพย (ภาคเช้า)
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.4
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ทำอย่างไร เวียดนามถึงปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ?
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น
สร้างโดย : AMPAWAN
การทำโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างโดย : sarojjam
ต้นเพื่อนรัก
สร้างโดย : AMPAWAN
ดังตฤณ
สร้างโดย : kallayaj
งานเกษียณ อายุราชการ และแสดงมุฑิตาจิต
สร้างโดย : audio

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
16453  
Generated 0.859723 sec.