manage หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   


นางสาวแสงจันทร์ ภู่ยงยุทธ
รองผู้อำนวยการ 
กลุ่มบริหารทั่วไป• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
• บุคลากรกลุ่มบริหารทั่วไป
• ติดต่อเรา

บุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป
• นางสาวแสงจันทร์ ภู่ยงยุทธ
• นายศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
• นางสาวภัณฑิรา ดวงจินดา
• ว่าที่ร้อยตรีกมลศักดิ์ ศรีอุทัย
• นางสาวนฤมล รอดเสมอ
• นางสาวดุษฎี ช่วยแก้ว
• นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม
• นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์
• นายธวัชชัย พรมวงค์
• นายพลวัฒน์ ชินวงษ์
• นางสาวฉัตรลดา มีสุวรรณ์
• นางสาวชามาณัฎฐ์ ผ่องพัฒนศักดิ์
• นายรณกร มะโนวรรณ
• นายมนตรี ลักษณียนาวิน
• นางสาววนันยาท์ เจริญปัญญาภรณ์

บทบาทหน้าที่
• รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
• หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
• หัวหน้างานธุรการโรงเรียน
• หัวหน้าธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป
• หัวหน้างานอาคารสถานที่

• แบบฟอร์มขอบริการนักการ (บริการ3)
• แบบฟอร์มขอบริการจัดสถานที่ (บริการ4)
• แบบรายงานแจ้งปรับซ่อมวัสดุอุปกรณ์ (บริการ5)
• แบบฟอร์มขอยืมวัสดุอุปกรณ์งานอาคาร(บริการ6)
• แบบฟอร์มขอยืมอุปกรณ์งานโสตฯ (บริการ8)
• ระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนราชการ
• แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถยนต์
• แบบฟอร์มขอจัดซ่อมรถยนต์ส่วนราชการ

• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
• งานแนะแนว
• งานศูนย์คอมพิวเตอร์
• งานโสตทัศนศึกษา

เอกสารเผยแพร่
• สารสนเทศ ปีการศึกษา 2565


แถบทำเนียบบุคลากร.png
โครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป
ผอรุ่งสุรีย์.gif
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
 

รองแสงจันทร์.gif
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

ศิริวัฒน์.gif
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป

 

ภัณฑิรา.gif
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

ภัณฑิรา.gif
หัวหน้าธุรการโรงเรียนสารบรรณกลางหัวหน้างานแผนงาน

กมลศักร.gif
หัวหน้างานอาคารสถานที่
และงานจราจร

    ทัตเทพ.gif
 หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

พลวัฒน์.gif
หัวหน้างานยานพาหนะ
นฤมล.gif
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
    ดุษฎี.gif
  หัวหน้างานโภชนาการ
นฤสา.gif
หัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์

สิทธิชัย.gif
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

    

    หัวหน้างานวารสาร

พัฐสุดา.gif
หัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
ชรินทร์ทรา.gif
หัวหน้างานรับนักเรียน
   ชามาณัฎฐ์.gif
งานสารสนเทศ
มนตรี.gif

เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา
จิรัฐิติกาล.gif

เจ้าหน้าที่ธุรการ
วสนันยาท์.gif

เจ้าหน้าที่

แถบข่าวประชาสัมพันธ์.pngแถบประกาศ.png

ตรวจสอบ.png

ออาคาร.JPGยานพาหนะ.JPG

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
• สพฐ.
• สพม.6
• คุรุสภา
• สกสค.
• สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
• กระทรวงศึกษาธิการสืบค้นข้อมูล
• google
• yahoo
• sanook
• Youtube

บทความล่าสุด
งานวันวิสาขบูชา 2559
สร้างโดย : DEBSIRINSP
เกียรติภูมิลูกแม่รำเพย (ภาคค่ำ)
สร้างโดย : DEBSIRINSP
เกียรติภูมิลูกแม่รำเพย (ภาคเช้า)
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.4
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ทำอย่างไร เวียดนามถึงปฏิรูปการศึกษาสำเร็จ?
สร้างโดย : DEBSIRINSP
ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น
สร้างโดย : AMPAWAN
การทำโครงงานด้านสิ่งแวดล้อม
สร้างโดย : sarojjam
ต้นเพื่อนรัก
สร้างโดย : AMPAWAN
ดังตฤณ
สร้างโดย : kallayaj
งานเกษียณ อายุราชการ และแสดงมุฑิตาจิต
สร้างโดย : audio

กิจกรรม

สถิติ
เยี่ยมชม
16144  
Generated 0.849237 sec.