social หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Light Orange Simple Modern Name Tag.gif
1.png

รูปภาพ4.png


• โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ ม.ต้น
• โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระ ม.ปลาย
• ข้อมูลบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
• นางสุกัญญา การะเกด
• นาวสาวดุษฎี พุ่มโพธ์
• นายศุภโชติ อินทร์แก้ว
• นางชนิดาภา สุขจิตร์
• นางสาวววรรณรัตน์ เทียนเล็ก
• นางสาวนฤสา นาเมืองรักษ์
• นางสาวปาริมา เมืองซอง
• นางสาวปิยภรณ์ หงษ์คำมี
• นางสาวจันทร์วิมล อนุอัน
• นางสาวมิลิญญ์ ต่างใจ
• นางสาวปริศนา มหาพรหม
• นางสาวกุลชลี อุ่นคำ
• ว่าที่ร้อยตรีกมลศักร ศรีอุทัย
• นายปิยะพงษ์ บุญพูล
• นางสาวปิยะภรณ์ พลแสน
• นางสาวภัทรดา ศรีดา

• กลุ่มบริหารงานวิชาการ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารงานทั่วไป
• กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
• กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

• กลุ่มสาระภาษาไทย
• กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
• กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
• กลุ่มสาระรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
• กลุ่มสาระศิลปะ
• กลุ่มสาระการงานอาชีพ
• งานแนะแนว

• สื่อการจัดการเรียนรู้

• วิจัยในชั้นเรียน

• แผนการสอน

เล่มสาระสนเทศ
• สาระสนเทศสังคมศึกษา

กิจกรรม


แถบหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์.png
new-icon-gif-9.gif
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องใน
”วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก“  ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567
ณ ลานอเนกประสงค์รำเพยภิรมย์  โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
สีน้ำเงิน สีดำ ทางการ โรงเรียน จดหมายข่าว.png


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (1).png
แถบกลางเปล่า.png
บทความ
ค้นหา 


เมื่อ : 2024-05-10 16:14:52 18 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรม PLC
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-04-05 12:57:22 922
บุคลากร
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-08-01 16:59:42 1248

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
27114  โฆษณา


Generated 0.624533 sec.