Sujinda หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

Welcome To My English room
ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว By Kru Pui

  นางสาวสุจินดา  คำสุทธี
             ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

4253ec69-3024-4b07-a633-45f4ee2239d4.png


• คำอธิบายรายวิชา
• ผลการเรียนรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ใบความรู้
• สื่อการสอน Youtube
• ใบงาน
• แบบทดสอบหลังเรียน


ข่าวสาร
อยากเก่งภาษาอังกฤษทำยังไง
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2018-03-24 11:51:21 1107 0

ทั้งหมด


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
กิจกรรมภายในโรงเรียน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-03-24 11:42:35 712

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
5047  เกี่ยวกับครูผู้สอน
• ประวัติส่วนตัว
• ผลงาน


Generated 0.551232 sec.