KruNaungSri Home | Member    Calendar   

 | Login  

  Login     Register | Protal     Search Article     PhotoAlbums     Extra Content     Friends   ประวัติส่วนตัว
• ประวัติส่วนตัว
• ตารางสอน

รายวิชาที่สอน
• ฟิสิกส์5 ว33201

สื่อการสอน
• ใบงาน 1 ความหนาแน่น
• ใบงาน 2 ความดัน
• ใบงาน 3 ความดันในของเหลว
• ใบงาน 4 แรงดันในของเหลว
• ใบงาน 5 เครื่องมือวัดความดันของของไหล
• ใบงานที่ 6 กฎของปาสคาล
• ใบงานที่ 7 ปาสคาล(การเพิ่มการได้เปรียบ)
• ใบงาน 8 แรงลอยตัว
• ใบงานที่ 9 หลักของอาร์คิมีดิส
• ใบงานที่ 10 แรงตึงผิว
• ใบงานที่ 11 ความหนืด
• ใบงานที่ 12 พลศาสตร์ของของไหล
• ใบงานที่ 13 หลักการของแบร์นูลี
• บทที่2 ความร้อน ใบงาน1 การเปลี่ยนอุณหภูมิ
• บทที่ 2 ใบงานที่2 ความจุความร้อน


เด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างกับการเรียนตลอดปีการศึกษา 2566 

ปี 2566 ครูได้สอนหลายๆห้อง น่ารักทุกห้องเลย

เริ่มที่ 5/1 ห้องครูหน่องเอง ตั้งใจเรียน และน่ารัก 

5/5ก็สร้างบรรยากาศที่ดี ขนาดเรียนหลังคาบชุมนุม นักเรียนยังขึ้นมาเรียนด้วยความพร้อมเพียงกันเริ่ดมากแม่

3/8 เข้าเรียนคาบไหนสนุกเสมอ น่ารัก สมกับเป็นห้องครูกอล์ฟ 

4/7 ก็น่ารัก จดงานทำตามที่สั่งไม่มีงอแง 

จบปีการศึกษา 2566 แล้ว เจอกันปีหน้าเด้อ ครูรักนักเรียนทุกคน 

PhotoAlbums
Search
การถ่ายโอนความร้อน
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2018-05-23 11:58:36 1071
ตารางสอน
กิจกรรม (ภายใน)

Create : 2016-05-27 13:22:01 1191

more


Statistic
Counter
12333  
Generated 0.580815 sec.