rule หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ยินดีต้อนรับ

Picture1.jpg

  นายประภาส  จันทร์โคตร

       รองผู้อำนวยการ

 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Picture3.jpg

  นายนพฤทธิ์   ชาญณรงค์

    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

Picture2.jpg
    นายมานะ  ทิศสุวรรณ

            หัวหน้า
  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• บุคลากร
• ติดต่อเรา

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
• หนังสือรับรองความประพฤติ
• หนังสือบันทึกการให้ถ้อยคำของนักเรียน (ป.8)
• หนังสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ป.4)
• ใบเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน
• แบบฟอร์มการตัดคะแนนพฤติกรรม (ป.5)
• แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ จบหลักสูตร
• แบบคำร้องขอบัตรประจำตัวนักเรียนชั่วคราว
• บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน (ป.16)
• บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน (ป.18)
• ขอเปลี่ยนเวร (บริการ 2)
• แบบขออนุญาตเข้าโรงเรียนในวันหยุด


สีน้ำตาล บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ปร.png


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (2).jpg

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (1).jpg

Blue Yellow Illustrative Stand with Ukraine Poster.jpg

Blue Yellow Illustrative Stand with Ukraine Poster.png

Blue Yellow Illustrative Stand with Ukraine Poster (2).jpg

Blue Yellow Illustrative Stand with Ukraine Poster (1).jpg


คลิกที่รูปหน้าปกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566


1506101010161576_22030811113526.jpg


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-05-24 19:38:53 1078
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:08:29 1314
การอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่่มเสี่ยง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:05:08 1167

ทั้งหมดGenerated 0.591664 sec.