Kru-Chit Article


พวกที่ชอบแกล้งคนมีอารมณ์ทางเพศสูงหรือไม่?
      วัยรุ่นที่ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นส่วนใหญ่มักจะเป็นพวกที่ชอบแกล้งคนและประเมินได้ว่ามีอารมณ์ทางเพศสูงกว่าคนที่ให้เกียรติ์และอ่อนน้อมถ่อมตน สอดคล้องกับงานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ในนิตยสาร Evolutionary Psychological Science นักวิจัยเชื่อว่าพวกที่ชอบแกล้งคนอาจแสดงพฤติกรรมที่มากไปกว่านั้น ความจริงแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ล้วนแล้วชอบโชว์พาวและแสดงจุดแข็งออกมา และพยายามแสดงให้ผู้หญิงหลายคนเห็นว่าพวกเขาเหมาะที่จะเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีแค่ไหน มีความสามารถในการปกป้องลูกหลานของพวกเธอได้ดีแค่ไหนและตอบสนองความต้องการของพวกเธอได้ดีแค่ไหนในมุมมองเกี่ยวกัวิวัฒนาการนั้น ผู้ชายอาจสร้างแรงดึงดูดทางเพศกับคู่นอนได้ดีกว่า เช่นเดียวกันผู้ชายมีความสามารถที่จะทำให้คู่แข่งรู้สึกเกรงกลัวได้ทางด้าน Provenzano กับคณะก็ได้ทำการวิเคราะห์พฤติกรรมบุคลิกภาพแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นเป้าประสงค์ของแต่ละคนกับแทคติคการแกล้งคนเมื่อต้องการบรรลุผลทางเพศ โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม 2 กลุ่มด้วยกัน เป็นกลุ่มวัยรุ่น 144 คนมีอายุเฉลี่ย 18.3 ปี กับกลุ่มวัยรุ่น 396 คนมีอายุเฉลี่ย 14.6 ปี ผู้เข้าร่วมก็ได้ถูกสอบถามเกี่ยวกับเรื่องเพศกับคู่นอน เช่นเดียวกันก็มีการถามว่ามีการแกล้งคนไปในทางที่ผิดๆหรือไม่คำถามอื่นๆนั้น นักวิจัยก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองบุคลิกภาพผู้เข้าร่วม 6 ประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมมือกับผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ทำการเอารัดเอาเปรียบและเป็นปรปักษ์กับคนอื่น ต่อมาก็จะต้องทำการประเมินโดยมองถึงความยินยอมและอารมณ์ความรู้สึกของแต่ละคนเช่นเดียวกับการให้เกียรติ์และความอ่อนน้อมถ่อมตน โดยพวกเขาจะมีคะแนนต่ำหากประเมินได้ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ต่อต้านสังคมและชอบแกล้งคนทางด้านทีมของ Provenzano ก็พบว่า เด็กวัยรุ่นที่มีคะแนนต่ำในเรื่องของการให้เกียรติ์-ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีแนวโน้มที่จะชอบวางแทคติคการแกล้งคนไปจนถึงมีอารมณ์ทางเพศมากกว่าคนอื่น“ด้วยเหตุนี้เด็กวัยรุ่นที่มีคะแนนต่ำในเรื่องของการให้เกียรติ์-ความอ่อนน้อมถ่อมตนอาจมีการเปลี่ยนแนวทางต่างๆในการที่ทำให้เพศตรงข้ามหันมาสนใจ”กล่าวโดย Provenzano “การค้นพบของพวกเราก็ชี้ให้เห็นว่า เด็กวัยรุ่นที่ชอบเอารัดเอาเปรียบอาจมีแนวโน้มที่มีอารมณ์ทางเพศสูงพวกเขาสามารถวางแทคติคในการเอารัดเอาเปรียบเช่นเดียวกับการแกล้งคนกับคนที่อ่อนแอกว่าสอดคล้องกับ Provenzano เด็กวัยรุ่นที่มีคะแนนต่ำในเรื่องของการให้เกียรติ์-ความอ่อนน้อมถ่อมตนอาจใช้การแกล้งคนเป็นกลยุทธ์ในการแสดงออกถึงอารมณ์ทางเพศไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกถึงจุดแข็งและโชว์พาวเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้กับเพศตรงข้าม พวกเขาอาจจะแกล้งคนที่เป็นคู่แข่งเพื่อสร้างความลำบากใจหรือข่มขู่คู่แข่งเพื่อไม่ให้แข่งขันชิงชัยกันเรื่องเพศที่อีกฝ่ายอาจสร้างความได้เปรียบขึ้นมา“ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ชี้ว่า การวิจัยกับการที่วัยรุ่นชอบก้าวก่ายคนอื่นก็ตอบสนองได้ถึงบุคลิกภาพที่เชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศกับการแกล้งคน” Provenzano อธิบาย
ผู้แปล : Mr.lawrence10

ที่มา : sciencedaily.com


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 61.08 KBs
Upload : 2018-03-24 11:53:46
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

0
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


Kru-Chit
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ภาษาไทย


http://


Generated 0.047281 sec.