KruDonut Article


contemporary dance
contemporary dance

                                                                                                       

                                                                 (Contemporary Dance (นาฏศิลป์ร่วมสมัย)          Contemporary Dance หรือที่เรียกเป็นภาษาไทยว่า 'นาฏศิลป์ร่วมสมัย' นั้น หลายคนคงสงสัยว่ารูปแบบการเต้นนั้นเป็อย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างไปจาก Ballet หรือ Modern Dance อย่างไร ก่อนอื่นต้องขออธิบายและทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่า Contemporary เสียก่อน

       คำว่า 'Contemporary' หรือ 'ร่วมสมัย' เป็นคำเกิดใหม่ของต่างชาติเมื่อประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา เป็นคำที่เกิดขึ้นในแวดวงทัศนศิลป์ก่อน และแพร่หลายไปใช้กับศิลปะสาขาอื่น โดยถือเป็นวิธีแบ่งยุค แบ่งสมัย แบ่งเวลา เพื่อใช้เป็นหลักกว้างๆ

       คำว่า 'Contemporary' ในภาษาไทยมีศัพท์บัญญัติว่า 'ร่วมสมัย' คำนี้ ในวงศิลปะ หมายถึง ลักษณะของศิลปกรรมรวมถึงวรรณคดี(หรือวรรณกรรม) ที่ผู้ประกอบมีชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่าน ผู้ฟัง ผู้ดู แต่ศิลปกรรมร่วมสมัยอาจมีลักษณะและกลวิธีใหม่ ที่ไม่เคยมีแบบอย่างมาแต่เดิมหรือเป็นงานที่เดินตามแบบโบราณได้

       Comtemporary Dance หรือ นาฏศิลป์ร่วมสมัย คือ รูปแบบหนึ่งของการเต้นรำเพื่อให้ผู้เรียนค้นพบการเคลื่อนไหวของตนเองจากการฝึกทักษะ จนก่อให้เกิดเป็นการเต้นรำที่เป็นธรรมชาติและผ่อนคลาย รวมทั้งสามารถนำเสนอแนวความคิดและมุมมองผ่านร่างกายทุกส่วนซึ่งเคลื่อนไหว ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเต้นรำมาก่อน เทคนิคการเต้นรำแบบร่วมสมัยที่เน้นหลักธรรมชาติจะทำให้ผู้เรียนได้รู้จักข้อจำกัดของร่างกาายและลักษณะการเคลื่อนไหวของตนเอง ซึ่งจะไม่ใช้ข้อจำกัดในการเต้นรำอีกต่อไป

       ข้อสังเกตอย่างหนึ่ง คือ ลักษณะของ Contemporary Dance มีหลักการในการประดิษฐ์ท่าทาง การเคลื่อนไหว คล้ายหลักการของการสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ โดยนำเอาฐานของงานศิลปะมาใช้เป็นองค์ประกอบ ดังนี้ 

       Man, Artist (มนุษย์, ศิลปิน) + Environment (สิ่งแวดล้อม) + Media (สื่อ) + Art (ศิลปะ) Man, Artist (มนุษย์, ศิลปิน) เป็นผู้ถ่ายทอดผลงานศิลปะโดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้วยความรู้สึกประทับใจหรือเกิดจากความสะเทือนอารมณ์ จึงถ่ายทอดออกมาตามอารมณ์ความรุ้สึกและจินตนาการ Environment (สิ่งแวดล้อม) เป็นสิ่งเร้า เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์เกิดความรู้สึกและแสดงออกด้วยการถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะ สิ่งแวดล้อมได้แก่ ธรรมชาติ ความเชื่อทางศาสนา เรื่องราวจากประวัติศาสตร์ วรรณคดี ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น

       Media (สื่อ) เป็นสิ่งที่มนุษย์นำไปถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมให้ออกมาเป็นรูปธรรม Art (ผลงาน) เป็นผลงานที่เกิดจากแรงบันดาลใจในสิ่งแวดล้อมของมนุษย์โดยผ่านสื่อให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เรียกว่า 'ผลงานศิลปะ'

          คงจะเป็นที่พอทราบกันแล้วว่า Contemporary Dance หรือ นาฏศิลป์ร่วมสมัยนั้นไม่ใช่รูปแบบการเต้นรำที่เข้าใจยากอีกต่อไป เพราะนักเต้นสามารถเลือกสรรท่าทางการเคลื่อนไหวตามที่ตนเองถนัดมาใช้ประดิษฐ์ผลงานหรือสามารถฝึกฝนและคิดค้นขึ้นใหม่ได้ด้วยตนเอง บางคนมีพื้นฐานมาจากการเต้น Ballet นาฏศิลป์ไทย หรือ Jazz Dance เป็นต้น แต่การมีพื้นฐานมาจากนาฏศิลป์แต่ละประเภทดังกล่าวไม่ใช้ข้อจำกัดสำหรับนักเต้นรุ่นใหม่ที่ต้องการเต้นแนว Contemporary Dance หากคุณมีความคิดสร้างสรรค์และต้องการสะท้อนมุมมองของความคิดผ่านการเต้นแบบร่วมสมัย Dance Me Up จะช่วยให้คุณสร้างผลงานและเผยแพร่ศิลปะต่อไปได้


ที่มา:https://www.facebook.com/dancemeup/posts/10151909861167029รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Size : 21.84 KBs
Upload : 2016-01-29 17:04:49

Size : 11.40 KBs
Upload : 2016-01-29 17:33:52
ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>

ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

1
คะแนนโหวด
สร้างโดย :


KruDonut
รายละเอียด Share
สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ศิลปะ


http://


Generated 0.047873 sec.