MathDSS หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

 


ข้อมูลพื้นฐาน
• ประวัติโรงเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• ข้อมูลบุคลากร
• ผลงานนักเรียน
• ผลงานคุณครู

กลุ่มบริหารงาน
• กลุ่มบริหารวิชาการ
• กลุ่มบริหารงานบุคคล
• กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน
• กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
• กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรในกลุ่มสาระ
• นางสาวสุมิตรา อัดโดดดร
• นางสาวกาญจนามาศ ทุมดี
• นางสาวสุภาภรณ์ แข่งขัน
• นางสุวณี ไตรสุวรรณ
• นางอชิรญา ไสวิจิตร
• นางสาวอกนิษฐ์ อ้วนแก้ว
• นายปฏิมา สิงห์ศร
• นางพัชรี พุฒสาย
• นางสาวบุษยาพร วิลาศสกุลวงศ์
• นายพงศธร อ่อนนวม
• นางนฤมล ชาติสมบูรณ์ชัย
• นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม
• นายพลวัฒน์ ชิณวงษ์
• นายอาทิตย์ กินีสี
• นางสาวอุไรวรรณ รอดประดิษฐ์
• นางสาวกนกพร เชิงสุวรรณวงศ์
• นางสาวธัญลักษณ์ ไสยพันธ์
• นางสาวพายุพรรณ เศรษฐเจริญสุข

ข้อมูลส่วนบุคคล♾📖  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ยินดีต้อนรับ  📖♾

3. ภาพซ้อน นำหน้าทางการ ใหม่ 2.jpg
536BCB9B-72CD-4ECC-804E-44584D49B542.png


A64226D2-C7F5-4462-BAA9-98A7563587B8-removebg-preview.png  266B9656-9061-4B24-9DAE-CDE4F1DB3B56.png266B9656-9061-4B24-9DAE-CDE4F1DB3B56.png
บริดจ์.jpg
 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-10-03 13:48:52 1617
Mini_Mathcamp
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-10-03 13:46:32 965
กิจกรรมการแข่งขันคณิตศาสตร์ภายใน
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-10-03 13:43:40 939
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพA-math
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-10-03 13:41:02 944
กิจกรรมนักคิดคณิตศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-10-03 13:27:14 997
กิจกรรมคณิตศาสตร์โอลิมปิก
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2019-10-03 12:49:07 929

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
29454  
Generated 43.024986 sec.