rule หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับ

           นางปทุมพร  สินสุข
                รองผู้อำนวยการ
          กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
1011570152-20140616-164154.jpg
          นายนพฤทธิ์  ชาญณรงค์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

1011570009-20140624-100948.jpg
        นางอัญชลี วีณะคุปต์
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน        กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• บุคลากร
• ติดต่อเรา

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
• หนังสือรับรองความประพฤติ
• หนังสือบันทึกการให้ถ้อยคำของนักเรียน (ป.8)
• หนังสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ป.4)
• ใบเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน
• แบบฟอร์มการตัดคะแนนพฤติกรรม (ป.5)
• แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ จบหลักสูตร
• แบบคำร้องขอบัตรประจำตัวนักเรียนชั่วคราว
• บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน (ป.16)
• บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน (ป.18)
• ขอเปลี่ยนเวร (บริการ 2)แก้ไขแล้ว.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. งานส่งเสริมประชาธิปไตย ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี การศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 พรรคที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนได้แก่ พรรคเทพฯรักถิ่น

2. ศึกษาดูงานของคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี และศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

3. กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6

          “กิจกรรมส่งขวัญลูกแม่รำเพย”วันที่  25  กุมภาพันธ์  2559   ณ หอประชุม โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

“รำเพยบาน สืบสานเกียรติภูมิ”วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม โรงเรียนเทพศิรินทร์  สมุทรปราการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6         

4. จัดงานเกียรติภูมิลูกแม่รำเพย และงานรำเพยภิรมย์ วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 6 อิมพีเรียลเวิลด์สำโรง

กรอบงานของครูที่ปรึกษา

1. เรียนคุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน กลุ่มกิจการนักเรียนจะทำการตรวจผมนักเรียนในวันศุกร์ต้นเดือนของทุกเดือน

2. งานแนะแนวแจ้งว่าให้คุณครูที่ปรึกษา ส่งหนังสือสมุดดูแลทุกๆวันที่ 5 ของเดือน

3. เรียนคุณครูที่ปรึกษาส่งสมุดบันทึกเวรประจำจุดในวันศุกร์

4. เรียนคุณครูที่ปรึกษาตรวจเช็คการทำสถิติของนักเรียนในแต่ละวัน และช่วยกำชับนักเรียนให้ส่งสมุดสถิติของนักเรียนที่ห้องกิจการนักเรียนทุกวัน 

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-05-24 19:38:53 550
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:08:29 825
การอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่่มเสี่ยง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:05:08 690

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
16142  กิจกรรม


Generated 0.593049 sec.