rule หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ยินดีต้อนรับรองประภาส.JPG
พี่โต.JPG
พี่นะ.JPG


กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
• โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
• บุคลากร
• ติดต่อเรา

ดาวโหลดเอกสารต่างๆ
• หนังสือรับรองความประพฤติ
• หนังสือบันทึกการให้ถ้อยคำของนักเรียน (ป.8)
• หนังสือขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน (ป.4)
• ใบเพิ่มคะแนนความประพฤตินักเรียน
• แบบฟอร์มการตัดคะแนนพฤติกรรม (ป.5)
• แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ จบหลักสูตร
• แบบคำร้องขอบัตรประจำตัวนักเรียนชั่วคราว
• บันทึกเหตุการณ์ประจำวัน (ป.16)
• บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน (ป.18)
• ขอเปลี่ยนเวร (บริการ 2)


คลิกที่รูปหน้าปกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565


ปกคู่มือ 65.JPG


อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา

กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-05-24 19:38:53 878
ศึกษาดูงานของคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:08:29 1111
การอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่่มเสี่ยง
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:05:08 974

ทั้งหมดGenerated 0.560132 sec.