guide หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   
บุคคลากรแนะแนว
• นางสาวสุธาทิพย์ สุวรรณม่วง
• นางทัชชภร ฐิติพงศธร
• นางสาวนันณรัช อภิพงศ์กุล
• นางสาวธนิดา ทองอิ่ม
• นางสาววันทนา เอี่ยมอร่าม

เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
• สพฐ.
• สพม.6
• สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
• กรมสุขภาพจิต

โทรทัศน์
• ช่อง 3
• ช่อง 5
• ช่อง 7
• ช่อง 9
• cnn

• แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
• แบบประเมิน SDQ
• แบบประเมินพหุปัญญา
• บันทึกการเยี่ยมบ้าน
• แบบคัดกรองนักเรียน

ยินดีต้อนรับ


20200312_112016_0000.png


Welcome  to  Guidance  Department  


ข่าวประชาสัมพันธ์

พระดาบส2.JPG   สารพัดช่าง2.JPG   กรมการจัดหางาน2.JPG
   
  มี  
            
                                          

อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
เปิดโลกสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2018-05-15 23:04:27 1010
อบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC)ปีการศึกษา2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-17 14:23:43 1119
เปิดโลกการศึกษาปีการศึกษา2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-17 14:14:48 1084
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมงาน Open House โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-17 12:45:44 1162
ตลาดนัดอาชีพปีการศึกษา2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-17 12:22:54 1187
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-17 12:18:24 1084
แนะแนวสัญจร59
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-17 10:25:57 1092

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
21598  เว็บไชด์สำคัญ ม.3
• โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
• วิทยาลัยอาชีวศึกษา

เว็บไชด์สำคัญ ม.6
• O-NET,GAT,PAT,9 วิชาสามัญ
• Admission


Generated 0.640034 sec.