science หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
                                             
ข่าวสาร/กำหนดการ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

004.jpg
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
• โครงสร้างการบริหารงาน

บุคลากรกลุ่มสาระ
• ครูสมบูรณ์ อัศวภูมิ
• ครูกานต์พิชชา จีระศิริ
• ครูอำไพ สังข์นาค
• ครูรัตนาภรณ์ เรือนคำ
• ครูชุติมา ขันธิคุณ
• ครูเฉลิมขวัญ วิเชียรเขต
• ครูอิสรียา สินบำรุง
• ครูสุพรรณี พ่วงพี
• ครูภัณฑิรา ดวงจินดา
• ครูยุทธภรณ์ ณรงค์อินทร์
• ครูศิริวัฒน์ พัฒน์แก้ว
• ครูนีราวรรณ จันทร์ดี
• ครูลำไพ ศรีบุรินทร์
• ครูสิทธิชัย โพธิ์
• ครูวิภาวดี สีสัน
• ครูวศิษฐ์พร ชูศรีเพริศ
• ครูกุหลาบ ศรีเลิศ
• ครูภัทลดา ศรีคราม
• ครูวิชิต แหลมฉลาด
• ครูศุภวิชญ์ ชัยมงคล
• ครูพีรศักดิ์ แก้วคำลา
• ครูสรินยา อุทารส
• นางสาวสุพรรษา ขันสัมฤทธิ์
• นางสาวดวงใจ ผดุงสมัย
• นางสาวกัญญารัตน์ สาธเลศ
• ครูนิตยา โคตรทิพย์


ok2_Sci.jpg
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
วันวิทยาศาสตร์ 2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-07 16:10:27 445
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-03-07 15:37:07 445

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
10114  กิจกรรม

Download
• - เอกสาร 1
• - เอกสาร 2


Generated 0.839374 sec.