DEBSIRINSP Album


การอบรมเชิงปฏิบัตรการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องโสตทัศนาศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ


ติชม

กำลังแสดงหน้า 1/0
<<
1
>>


Generated 0.017135 sec.