krupatcharee


ประวัติส่วนตัว
ชื่อ                           นางสาวพัชรี  พุฒสาย
วัน/เดือน/ปีเกิด           13 มีนาคม  2522
การศึกษา                  ปริญญาตรี   คุรุศาตรบัณฑิต
                               วิชาเอกคณิตศาสตร์   วิชาโทภาษาอังกฤษ

ประว้ติการทำงาน    
       2544 - 2556       โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ

       13 พ.ย.2556       โรงเรียนวัดคลองภูมิ  
                                เขตยานนาวา   
กรุงเทพมหานคร
       25 มิ.ย.2557       โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
                                 สพม.6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)
Generated 0.021444 sec.