KruPompam


ประวัติส่วนตัว
                                                                                              myhome.jpg
นางสาววิภาวดี สีสัน
เกิดวันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔
ภูมิลำเนา : บ้านเลขที่ ๒๔๐ หมู่ ๑ ตำบล ควร อำเภอ ปง จังหวัดพะเยา

ประวัติทางด้านการศึกษา :
สำเร็จการศึกษา ในวันที่ ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๘
สาขาฟิสิกส์

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประวัติด้านการทำงาน 
วันที่เข้ารับราชการ : วันจันทร์ที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๔๘ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สุทรปราการ 
ติดต่อ 
Fb1 : Pom Be GooD Pam Phy
Fb1 : Be GooD Do Good
Generated 0.021427 sec.