DEBSIRINSP


ภาพการแข่งขันศิลปหัตกรรม
ภาพการแข่งขันศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 

1. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2 D Animation ) (ม.ต้น)

2. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)

3. การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)

4. การแข่งขันการสร้าง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.ต้น)

5. การแข่งขันการสร้าง เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)

6. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) (ม.ต้น)

7. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS (ม.ต้น)

8. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.ต้น)

9. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor (ม.ปลาย)

10. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor (ม.ปลาย)

11. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ (ม.ปลาย)

12. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.ต้น)

13. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.ปลาย)

14. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ (ม.ปลาย)

15. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

 


Generated 0.015219 sec.