DEBSIRINSP


รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละประเภท
โปรดคลิกเพื่อดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันแต่ละประเภทที่

รายการแข่งขัน

ระดับชั้น

1

การแข่งขันเขียนสคริปการ์ตูนสั้น

ม.ต้น

2

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมภาษา c

.ต้น
ม.ปลาย

3

การแข่งขันการสร้างสื่อโฆษณาด้วยภาพ (Info Graphic) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  หรือ Adobe Photoshop หรือ Adobe illustrator หรือ Adobe Flash

ม.ต้น

ม.ปลาย 

4

การแข่งขันการออกแบของใช้
ด้วยโปรแกรม Google Sketchup

ม.ต้น

ม.ปลาย

5

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชั่น 2 มิติ ด้วยโปรแกรม Adobe Flash

ม.ต้น

6

การแข่งขันสร้างเกมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Adobe Flash หรือ Scratch หรือ Kodu Game

ม.ต้น

ม.ปลาย

7

การแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์

ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop

ม.ต้น

ม.ปลาย

8

การแข่งขันสร้างภาพยนตร์สั้น

ด้วยโปรแกรม Sony Vegas หรือ Adobe Premier Pro หรือ Ulead Video Studio หรือ Movie Maker หรือ ProshowGold

ม.ปลาย

9

การแข่งขันสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book

ด้วยโปรแกรม Flip Album หรือ 3D Page Flip

ม.ต้น

ม.ปลาย


Generated 0.519758 sec.