kruple หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูอุมาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอุมาพร รักศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


b5.gif
qucode kruple.png


• หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Ms.Excel
• สื่อการสอน Youtube
• ใบงาน
• คำแนะนำในการเรียนรู้แบบออนไลน์ รายวิชา 2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ


• คำอธิบายรายวิชา+ผลการเรียนรู้
• คลิปการสอนครูอุมาพร
• เกณฑ์การวัดประเมินผล
• ใบความรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ (Adobe Dreamweaver)
• ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งเว็บไซต์
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Photoshop
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง Flash Banner (Flash Intro Banner)
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง Web Gallery (Photo Web Gallery)
• ผลงานนักเรียนออกแแบบเว็บไซต์ ม.5/2560
• ผลงานนักเรียนออกแแบบ Profile ม.5/2560
• คลิปวิดีโอการสอน'การสร้างเว็บเพจ' ครูอุมาพร

• cai การใช้โปรแกรม Adobe Captivate
• ใบความรู้ที่ 1 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
• ใบความรู้ที่ 2 รูปแบบการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
• ใบความรู้ที่ 3 การนำเสนอหัวข้อโครงงาน
• ใบความรู้ที่ 4 แนวทางการทำโครงงาน
• ใบความรู้ที่ 5 วิธีการเขียนรายงานโครงงาน
• ใบความรู้ที่ 6 การนำเสนอโครงงาน

• ง22210 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบความรู้
• ใบงาน
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง e-book
• ดาวน์โหลดโปรแกรม 3D PageFlip

• เล่ม 1 ความรู้เกี่ยวกับ e-Book
• เล่ม 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม
• เล่ม 3 การสร้าง e-Book
• เล่ม 4 การสร้าง e-Book (ต่อ)
• เล่ม 5 การตกแต่ง e-Book
• เล่ม 6 การเผยแพร่ e-Book

• คู่มือการใช้งาน KM
• คู่มือการใช้งาน e-Magazine และโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• คู่มือการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Photoshop
• โปรแกรมสร้าง Banner
• โปรแกรมสร้าง Web Gallery
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• โปรแกรมสร้าง Webisite

• Google
• Bing
• Yahoo

สื่อการสอน ULEAD VIDEO STUDIO
• ตัวอย่างไฟล์เสียง
• ตัวอย่างไฟล์วิดีโอ
• โปรแกรม ULEAD11
• โปรแกรมดาวน์โหลด Youtube Downloader-update
• ตัวอย่าง Background Video-update
• ตัวอย่าง Background Sound -update
• MV ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ -update

• แบบสอบถามความรู้พื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยี ระดับ ป.ตรี
• แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
• สื่อการสอนโปรแกรม Ms.Access
• ดาวน์โหลดไฟล์ทะเบียนนักศึกษา


หัวข้อคลิปการสอน.png(คลิปการสอน#6) การสร้าง Banner Flash ด้วยโปรแกรม Flash Intro Banner

(คลิปการสอน#5) การ Crack โปรแกรมสร้าง Flash Intro Banner(คลิปการสอน#4) การ Download และการติดตั้งโปรแกรม Flash Intro Banner
(คลิปการสอน#3) การสร้าง Link เชื่อมโยงปุ่มด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

(คลิปการสอน#2) การสร้าง Web Gallery ด้วยโปรแกรม Photo Web Album

(คลิปการสอน#1) การ download
โปรแกรมสร้าง Web Gallery


ผลงานนักเรียน.png

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัว ของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
ด้วยโปรแแกรม Adobe Photoshop  รายวิชา ง32243 การสร้างเว็บเพจ
 
2222.jpg

111111.jpg

6666.jpg

10.jpg

                                                           <<< มีต่อคลิก !!!! >>ผลงานการออกแบบหน้า Profile รายวิชา ง32243 การสร้างเว็บเพจ
ด้วยโปรแแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560

14.jpg

1.jpg

11.jpg

22.jpg

17.jpg
 
                                                                 <<< มีต่อคลิก !!!! >>


สื่อการสอน.png

การใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro รายวิชา ง22210 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ new2.gif

bookshelf-1.png


ต้องการเปิดอ่านหนังสือ e-Magazine ให้กดปุ่ม Click to read ที่รูปเล่มหนังสือ new2.gif 

 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ผลงานนักเรียนออกแบบหน้า Profile นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-08-03 15:38:49 1004
ผลงานออกแบบเว็บไซต์ของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-08-03 13:02:48 1465
ร่วมงานสัมนาเรื่อง Next Generation Data Center Design มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ในยุค Cloud Computing
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 13:02:41 820
อบรมการบูรณาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ EIS (English integrated study) 28-29 พ.ค 59 ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-05 18:31:27 904
เป็นวิทยากรอบรม e-Magazine และการสร้างแบบทดสอบ 18 มี.ค 2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-05 18:15:19 870
งานเปิดรั้วสู่อ้อมอกแม่รำเพย ครั้งที่ 3
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:26:46 944
แข่งขันคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ จ.อ่างทอง
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-02-17 10:07:00 962
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ที่ SAM TECH
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-02-17 10:03:30 952

ทั้งหมด


ข่าวสาร
แนะนำโปรแกรม Wondershare QuizCreator (โปรแกรมสร้างข้อสอบ คำถาม ทำแบบสอบถาม)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-02-03 13:57:34 1492 0
แนะนำโปรแกรม QuizFaber (โปรแกรม QuizFaber สร้างข้อสอบทำแบบสอบถามใน HTML)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-02-03 13:52:34 2765 0
แนะนำโปรแกรม Fun with Scratch (สอน เขียนโปรแกรม ด้วย โปรแกรม Scratch)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-02-03 13:49:18 1408 0
แนะนำโปรแกรมเช็คเวลาเรียน เช็คเวลาเรียนนักเรียน (Student Attendance Check)
เมื่อ : 2016-02-03 13:45:39 3794 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แนะนำโปรแกรมทำแบบ ปพ 5
เมื่อ : 2016-02-03 13:40:05 1891 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ทันสื่อ ICT
เมื่อ : 2016-02-02 14:41:27 1399 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แนะนำโปรแกรมจัดการไวรัสซ่อนไฟล์ โฟลเดอร์
เมื่อ : 2016-02-02 14:24:37 1487 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
77542  • ประวัติผู้สอน
• เกียรติประวัติรผลงานรางวัลระดับชาติ/ระดับประเทศ/ระดับภาคฯ

• ส่งงานการสร้างสื่อ e-Magazine
• ส่งงานการสร้างแบบทดสอบ
• ถาม-ตอบ/ปัญหาการใช้งานระบบ KM
• ถาม-ตอบ/ปัญหาเรื่องการสร้าง e-Magazine หรือการสร้างแบบทดสอบ

• ลงทะเบียนการเข้าอบรมแบบออนไลน์
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• ดาวน์โหลดไฟล์ Demo
• ดาวน์โหลดไฟล์ Demo (เพิ่มเติม)
• คู่มือการใช้งาน e-Magazine และโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม

• ครูอุมาพร รักศรี
• ครูสมพร พุทธสถาพร
• ครูกฤษณา เหล่าเทพ
• ครูสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์
• ครูสาโรช คุ้มครอง
• ครูดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
• ครูพัณนิดา นาแซง
• ครูทัตเทพ กู้ภูเขียว
• เว็บกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

• การสร้าง Flip Album Pro ตอนที่ 1
• การสร้าง Flip Album Pro ตอนที่ 2
• การสร้าง Flip Album Pro ตอนที่ 3

• การใช้โปรแกรม Ms.Excel 2007
• การใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 11

• โทรทัศน์ครู
• เด็กดีดอทคอม
• ครูบ้านนอกดอทคอม
• ครูวันดีดอทคอม
• สหวิชาดอทคอม

• Music Video 'เพลงโกหก'
• Music Video 'เพลงดวงตานั้น'
• ละครสั้น 'เคราะห์ร้าย ยัยลูคีเมีย'
• ละครสั้น 'บ่วงเล่ห์ริษยา'
• ทดสอบ2

กระทู้ล่าสุด
ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-60
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถามมา ตอบไป
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถามตอบวิชา ฟิสิกส์
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบสถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูล
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบคณิตศาส
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
จงตอบคำถามแบบฝึกหัดที่ 1.1
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม ตอบ วิชา วิทยาศาสตร์
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบห้องสมุด
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
คำถามเทคโนโลยี
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61

10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
KruDonut Share
2 คะแนน
Kinaree Share
1 คะแนน
samacom Share
1 คะแนน
KRU00ART00 Share
1 คะแนน

เพื่อนสมาชิก

KRUPRAE

DEBSIRINSP

kallayaj

ทั้งหมด

RSS ข่าวการเมือง

"บิ๊กตู่" อารมณ์ดีสื่อไม่ไล่บี้ ดอดเซอร์ไพรส์ TOP NEWS ครบ 2 ปี ลั่นคิดตลอดทำอะไรให้คนไทยมีความสุข
   นายกฯ อารมณ์ดีหลังสื่อฯไม่ไล่บี้ถาม พร้อมชู 2 นิ้ว ชมน่ารักขอบคุณที่เข้าใจ แวะเซอร์ไพรส์TOP NEWSครบ 2 ปีกลางรายการสดก่อนเข้าทำเนียบ ฝากสื่อเสนอความจริงไม่สร้างความขัดแย้ง สร้างหลักคิดปชช. ลั่นคิดทุกวันทำอะไรให้สำเร็จเพื่อความสุขคน


"ลุงป้อม" เยือนนครปฐมรับพรเจ้าคณะเชื่อมประสานคนไทยรักกัน "น้องสะใภ้" โผล่รับไม่เจอกว่า 40 ปี
   "ประวิตร" ลงพื้นที่นครปฐม ขอพรวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะนครปฐม ให้พรขอให้ลุงป้อมเชื่อมประสานคนไทยให้รักกัน "น้องสะใภ้" โผล่มารอต้อนรับให้กำลังใจหลังไม่ได้เจอกว่า 40 ปี


พท.จับตาแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรมหรือไม่คาดไม่นาน ซักฟอกล็อคเป้า "บิ๊กตู่" จ่อดันถกปม "แบม-ตะวัน"
   "สุทิน" แนะจับตา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้งเป็นธรรมหรือไม่ คาดใช้เวลาไม่นาน เพราะมีตุ๊กตาอยู่แล้ว เผย ซักฟอก 152 จัดหนัก "ประยุทธ์" เป็นพิเศษเกี่ยวกับปมทุจริต พร้อมดันถกกรณี "แบม-ตะวัน"


สภาฯไฟเขียวส.ส.สมัครใจถอดแมสก์ในห้องประชุมได้ ภายใต้เงื่อนไขฉีดวัคซีน 4 เข็ม
   ปธ.สภาฯไฟเขียว ส.ส.สมัครใจถอดแมสก์ในห้องประชุมได้ ภายใต้เงื่อนไขฉีดวัคซีน 4 เข็ม หลังหารือปลัดสธ. สถานการณ์โควิดคลี่คลายไปมาก


"อนุชา" สั่งพศ.เข้มพฤติกรรมพระกู้ศรัทธา 1 ด.ต้องเห็นผล ชี้ไม่ได้เอาผิดแต่คดีดังจ่อชงทำประวัติ
   รมต.สำนักนายกฯ กำชับ พศ.ทุกจว.สแกนพฤติกรรมพระสงฆ์ เรียกความศรัทธาปชช. ย้ำ ต้องเห็นผลใน 1 เดือน ยันดำเนินคดีข่าวฉาววงการสงฆ์หลายคดีไม่ใช่เฉพาะคดีดัง เตรียมชงมหาเถรสมาคมทำประวัติพระ ให้อุปัชฌาย์รับผิดชอบบุคคลที่มาบวช

RSS ข่าวอาชญากรรม

แจ้ง ม.157 ตำรวจรีดเงิน 7 นาย พงส.เตรียมสอบพยานชาวสิงคโปร์ เล็งฟัน "กรรโชกทรัพย์-รับสินบน"
   ผู้การ 1 เผย พงส.เดินทางไปสอบปากคำพยานชาวสิงคโปร์บ่าย 3 โมงนี้ ให้ครอบคลุมทุกประเด็น เบื้องต้นแจ้ง ม.157 ตำรวจห้วยขวาง 7 นาย รีดเงินสาวไต้หวัน ยันพยานไม่ถูกดำเนินคดีให้สินบน มองเป็นผู้เสียหาย


ดีเอสไอ ลุย
   MGR Online - รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สร้างความมั่นใจให้ประชาชนซื้อ


หลวงตาวัดปากน้ำนนทบุรีเครียดจนมรณะภาพ ถูกโจรหลอก 2 ครั้งใช้ซองเปล่าแลกกับเงินสด
   หลวงตาวัย 91 ปี วัดปากน้ำนนทบุรี ถูกมิจฉาชีพหลอกแลกเงิน ใช้ซองเปล่าส่งให้ ก่อนเอาเงินสดไป หลวงตาเครียดเพราะโดนหลอกเอาเงินเป็นครั้งที่ 2 จนมรณภาพ   MGR Online - "สมศักดิ์" รับมอบรถเคลื่อนร่างอาจารย์ใหญ่จาก


ฎีกายืนประหาร แก๊งอดีตผกก.บ้านโป่ง อุ้มฆ่าฝังดินโบกปูนสาวหล่อ
   ศาลฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ลงโทษประหารชีวิต 3 จำเลย แก๊งอดีตผกก.สภ.บ้านโป่ง อุ้มฆ่าสาวทอม นำศพไปฝังดินโบกปูนอำพรางคดีที่ จ.กาญจนบุรีGenerated 15.603198 sec.