kruple หน้าแรก | สมาชิก    ปฏิทิน   

 | เข้าสู่ระบบ  

  เข้าสู่ระบบ     สมัครสมาชิก | หน้าหลัก     ค้นหาบทความ     อัลบั้มรูปภาพ     เนื้อหาเพิ่มเติม     เพื่อนสมาชิก   

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ครูอุมาพร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอุมาพร รักศรี
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


b5.gif
qucode kruple.png


• หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Ms.Excel
• สื่อการสอน Youtube
• ใบงาน
• คำแนะนำในการเรียนรู้แบบออนไลน์ รายวิชา 2204-2103 โปรแกรมตารางคำนวณ


• คำอธิบายรายวิชา+ผลการเรียนรู้
• คลิปการสอนครูอุมาพร
• เกณฑ์การวัดประเมินผล
• ใบความรู้
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ (Adobe Dreamweaver)
• ดาวน์โหลดโปรแกรมตกแต่งเว็บไซต์
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Photoshop
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง Flash Banner (Flash Intro Banner)
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง Web Gallery (Photo Web Gallery)
• ผลงานนักเรียนออกแแบบเว็บไซต์ ม.5/2560
• ผลงานนักเรียนออกแแบบ Profile ม.5/2560
• คลิปวิดีโอการสอน'การสร้างเว็บเพจ' ครูอุมาพร

• ใบความรู้ที่ 1 ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์
• ใบความรู้ที่ 2 รูปแบบการทาโครงงานคอมพิวเตอร์
• ใบความรู้ที่ 3 การนำเสนอหัวข้อโครงงาน
• ใบความรู้ที่ 4 แนวทางการทำโครงงาน
• ใบความรู้ที่ 5 วิธีการเขียนรายงานโครงงาน
• ใบความรู้ที่ 6 การนำเสนอโครงงาน

• ง22210 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
• โครงสร้างรายวิชา
• เกณฑ์การประเมิน
• ใบความรู้
• ใบงาน
• แบบทดสอบก่อนเรียน
• ดาวน์โหลดโปรแกรมสร้าง e-book
• ดาวน์โหลดโปรแกรม 3D PageFlip

• เล่ม 1 ความรู้เกี่ยวกับ e-Book
• เล่ม 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม
• เล่ม 3 การสร้าง e-Book
• เล่ม 4 การสร้าง e-Book (ต่อ)
• เล่ม 5 การตกแต่ง e-Book
• เล่ม 6 การเผยแพร่ e-Book

• คู่มือการใช้งาน KM
• คู่มือการใช้งาน e-Magazine และโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• คู่มือการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Photoshop
• โปรแกรมสร้าง Banner
• โปรแกรมสร้าง Web Gallery
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• โปรแกรมสร้าง Webisite

• Google
• Bing
• Yahoo

สื่อการสอน ULEAD VIDEO STUDIO
• ตัวอย่างไฟล์เสียง
• ตัวอย่างไฟล์วิดีโอ
• โปรแกรม ULEAD11
• โปรแกรมดาวน์โหลด Youtube Downloader-update
• ตัวอย่าง Background Video-update
• ตัวอย่าง Background Sound -update
• MV ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ -update

• แบบสอบถามความรู้พื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยี ระดับ ป.ตรี
• แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวนักศึกษา
• สื่อการสอนโปรแกรม Ms.Access
• ดาวน์โหลดไฟล์ทะเบียนนักศึกษา


หัวข้อคลิปการสอน.png(คลิปการสอน#6) การสร้าง Banner Flash ด้วยโปรแกรม Flash Intro Banner

(คลิปการสอน#5) การ Crack โปรแกรมสร้าง Flash Intro Banner(คลิปการสอน#4) การ Download และการติดตั้งโปรแกรม Flash Intro Banner
(คลิปการสอน#3) การสร้าง Link เชื่อมโยงปุ่มด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

(คลิปการสอน#2) การสร้าง Web Gallery ด้วยโปรแกรม Photo Web Album

(คลิปการสอน#1) การ download
โปรแกรมสร้าง Web Gallery


ผลงานนักเรียน.png

ผลงานการออกแบบเว็บไซต์ส่วนตัว ของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
ด้วยโปรแแกรม Adobe Photoshop  รายวิชา ง32243 การสร้างเว็บเพจ
 
2222.jpg

111111.jpg

6666.jpg

10.jpg

                                                           <<< มีต่อคลิก !!!! >>ผลงานการออกแบบหน้า Profile รายวิชา ง32243 การสร้างเว็บเพจ
ด้วยโปรแแกรม Adobe Photoshop ของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560

14.jpg

1.jpg

11.jpg

22.jpg

17.jpg
 
                                                                 <<< มีต่อคลิก !!!! >>


สื่อการสอน.png

การใช้โปรแกรม Flip Album Vista Pro รายวิชา ง22210 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ new2.gif

bookshelf-1.png


ต้องการเปิดอ่านหนังสือ e-Magazine ให้กดปุ่ม Click to read ที่รูปเล่มหนังสือ new2.gif 

 
อัลบั้มรูปภาพ
ค้นหา
ผลงานนักเรียนออกแบบหน้า Profile นักเรียนชั้น ม.5 ปี 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-08-03 15:38:49 689
ผลงานออกแบบเว็บไซต์ของนักเรียนชั้น ม.5 ปีการศึกษา 2560
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2017-08-03 13:02:48 1024
ร่วมงานสัมนาเรื่อง Next Generation Data Center Design มาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ในยุค Cloud Computing
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-19 13:02:41 590
อบรมการบูรณาการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ EIS (English integrated study) 28-29 พ.ค 59 ร.ร.พูลเจริญวิทยาคม
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-06-05 18:31:27 659
เป็นวิทยากรอบรม e-Magazine และการสร้างแบบทดสอบ 18 มี.ค 2559
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-06-05 18:15:19 618
งานเปิดรั้วสู่อ้อมอกแม่รำเพย ครั้งที่ 3
กิจกรรม (ภายใน)

เมื่อ : 2016-02-17 10:26:46 719
แข่งขันคอมพิวเตอร์งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคฯ จ.อ่างทอง
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-02-17 10:07:00 682
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคอมพิวเตอร์ที่ SAM TECH
กิจกรรม (ภายนอก)

เมื่อ : 2016-02-17 10:03:30 681

ทั้งหมด


ข่าวสาร
แนะนำโปรแกรม Wondershare QuizCreator (โปรแกรมสร้างข้อสอบ คำถาม ทำแบบสอบถาม)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-02-03 13:57:34 1100 0
แนะนำโปรแกรม QuizFaber (โปรแกรม QuizFaber สร้างข้อสอบทำแบบสอบถามใน HTML)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-02-03 13:52:34 2169 0
แนะนำโปรแกรม Fun with Scratch (สอน เขียนโปรแกรม ด้วย โปรแกรม Scratch)
ข่าวสาร (ทั่วไป)
เมื่อ : 2016-02-03 13:49:18 1078 0
แนะนำโปรแกรมเช็คเวลาเรียน เช็คเวลาเรียนนักเรียน (Student Attendance Check)
เมื่อ : 2016-02-03 13:45:39 3333 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แนะนำโปรแกรมทำแบบ ปพ 5
เมื่อ : 2016-02-03 13:40:05 1410 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
ทันสื่อ ICT
เมื่อ : 2016-02-02 14:41:27 1070 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)
แนะนำโปรแกรมจัดการไวรัสซ่อนไฟล์ โฟลเดอร์
เมื่อ : 2016-02-02 14:24:37 1152 0 ข่าวสาร (ทั่วไป)

ทั้งหมด


สถิติ
เยี่ยมชม
62067  • ประวัติผู้สอน
• เกียรติประวัติรผลงานรางวัลระดับชาติ/ระดับประเทศ/ระดับภาคฯ

• ส่งงานการสร้างสื่อ e-Magazine
• ส่งงานการสร้างแบบทดสอบ
• ถาม-ตอบ/ปัญหาการใช้งานระบบ KM
• ถาม-ตอบ/ปัญหาเรื่องการสร้าง e-Magazine หรือการสร้างแบบทดสอบ

• ลงทะเบียนการเข้าอบรมแบบออนไลน์
• ดาวน์โหลดโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• ดาวน์โหลดไฟล์ Demo
• ดาวน์โหลดไฟล์ Demo (เพิ่มเติม)
• คู่มือการใช้งาน e-Magazine และโปรแกรม Wondershare Quiz Creator
• แบบประเมินความพึงพอใจการจัดอบรม

• ครูอุมาพร รักศรี
• ครูสมพร พุทธสถาพร
• ครูกฤษณา เหล่าเทพ
• ครูสุภาพร เหล่าวนิชชานนท์
• ครูสาโรช คุ้มครอง
• ครูดวงกมล เดชทวิสุทธิ์
• ครูพัณนิดา นาแซง
• ครูทัตเทพ กู้ภูเขียว
• เว็บกลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

• การสร้าง Flip Album Pro ตอนที่ 1
• การสร้าง Flip Album Pro ตอนที่ 2
• การสร้าง Flip Album Pro ตอนที่ 3

• การใช้โปรแกรม Ms.Excel 2007
• การใช้โปรแกรม Ulead Video Studio 11

• โทรทัศน์ครู
• เด็กดีดอทคอม
• ครูบ้านนอกดอทคอม
• ครูวันดีดอทคอม
• สหวิชาดอทคอม

• Music Video 'เพลงโกหก'
• Music Video 'เพลงดวงตานั้น'
• ละครสั้น 'เคราะห์ร้าย ยัยลูคีเมีย'
• ละครสั้น 'บ่วงเล่ห์ริษยา'
• ทดสอบ2

กระทู้ล่าสุด
ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-60
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถามมา ตอบไป
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถามตอบวิชา ฟิสิกส์
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบสถิติกับการวิเคราะห์ข้อมูล
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเรียนภาษาจีน
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบคณิตศาส
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
จงตอบคำถามแบบฝึกหัดที่ 1.1
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม ตอบ วิชา วิทยาศาสตร์
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
ถาม-ตอบห้องสมุด
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61
คำถามเทคโนโลยี
เว็บบอร์ด : ส่งงานเว็บไซต์ KM ครูผู้ช่วยปี 59-61

10 นักเขียนที่คะแนนโหวดสูงสุด
KruDonut Share
2 คะแนน
samacom Share
1 คะแนน
KRU00ART00 Share
1 คะแนน
Kinaree Share
1 คะแนน

เพื่อนสมาชิก

DEBSIRINSP

kallayaj

KRUPRAE

ทั้งหมด

RSS ข่าวการเมือง

พม. สั่งพ้นรชก.ส่งปปง.สอบเส้นทางการเงินนักพัฒนาสังคม ปมทุจริตเงินกลุ่มเปราะบาง
   พม. สั่งให้ออกจากราชการ-อายัดเงิน นักพัฒนาสังคมปมทุจริตเงินกลุ่มเปราะบาง ส่งปปง.สอบเส้นทางการเงิน ตั้งกก.สอบข้อเม็จจริง พร้อมถอดบทเรียนก้ไขทั้งระบบป้องกันการทุจริตในอนาคต   


รพ.นิคมพัฒนาจับมือเทศบาลตำบลมาบข่ารุกฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กลุ่มเป้าหมายคึกคัก
   โรงพยาบาลนิคมพัฒนาร่วมกับเทศบาลตำบลมาบข่าระยอง เดินหน้าเชิงรุกฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายคึกคัก!


สิ้นแล้วปธ.ศาลรธน.คนแรก "เชาวน์ สายเชื้อ" ด้วยโรคชราหัวใจล้มเหลว ในวัย 91 ปี
   "เชาวน์ สายเชื้อ" อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ คนแรก และเคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ถึงแก่อนิจกรรมแล้วในวัย 91 ปี ด้วยโรคชราและหัวใจล้มเหลว ที่รพ.จุฬาลงกรณ์


"เชาว์" แนะคืนหาบเร่แผงลอยก่อนเปิดประเทศ ชี้จัดระเบียบบาทวิถีต้องไม่ทำให้คนจนตาย
   อดีตโฆษกปชป. แนะนายกฯ คืนอาชีพหาบเร่ แผงลอย ก่อนเปิดประเทศ ชี้ จัดระเบียบบาทวิถี ต้องไม่ทำให้คนจนตาย แนะ ปรับวิธีคิด บริหารทางเท้าให้เกิดประโยชน์ คนเดินเท้าได้ของราคาถูก พ่อค้า มีรายได้ เศรษฐกิจรากหญ้าฟื้นตัว

RSS ข่าวอาชญากรรม

ม็อบเผาอีกแล้วป้อมตร.จราจรแยกนางเลิ้ง รวบได้ 2 ยึดรถเก๋ง 1 คัน ค้นรถเจอหนังสติ๊กพลุไฟ-ประทัดซุกใต้เบาะ
   คาร์ม็อบหยุดชุมนุม มวลชนรวมตัว แยกนางเลิ้งเผาป้อมตร.จราจร ตร.คฝ.จับกุมผู้ต้องสงสัย 2 คน ยึดรถเก๋ง 1 คัน ค้นรถพบหนังสติ๊ก พลุไฟ-ประทัด


รวบแล้ว! "หนุ่มพัฒนาสังคม" ยักยอกเงินคนพิการ 45 ล้าน-รับติดพนันออนไลน์
   MGR Online - ตามรวบ "หนุ่มพัฒนาสังคม" ยักยอกเงินคนพิการ 45 ล้าน หลังจนมุมชายแดนแม่สาย สารภาพนำไปเล่นพนันออนไลน์หมดแล้ว


พบพิรุธชุดจับรถหรูอดีต "ผกก.โจ้" สืบเจอเอกสารเท็จเพียบ จ่อตั้งข้อหาต่างกรรมต่างวาระ
   MGR Online - คณะทำงาน "บิ๊กใหม่" พบพิรุธชุดจับรถหรู ของอดีต "ผกก.โจ้" สืบเจอเอกสารเท็จเพียบ จ่อสรุปคดีตั้งข้อหาต่างกรรมต่างวาระ หลายหน่วยงานมีเอี่ยววันนี้(19 ก.ย.)มีรายงานว่าคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดี พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล อดีต


ตร.เผยเหตุบึ้มคาร์ม็อบ พบคราบดินระเบิดในตัวคนเจ็บ คาดวัยรุ่นพกมาเอง
   MGR Online - รองโฆษก ตร.แจงถึงกรณีการเกิดเสียงระเบิดขึ้นระหว่างการชุมนุมคาร์ม็อบที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์ วันนี้(19 ก.ย. 64) พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร.เปิดเผยว่า เวลาประมาณ 15.15 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทองหล่อ ได


รวบ 18 มงกุฎ โพสต์หลอกขายเครื่องเล่นเด็กได้เงินเหยื่อนับล้าน
   MGR Online - คอมมานโดตามจับ 18 มงกุฎ หลอกขายเครื่องเล่นเด็กทางเฟซบุ๊ก อ้างราคาถูกกว่า 3 พัน เหยื่อหลงเชื่อ 500 ราย สูญเงินนับล้านบาทGenerated 13.631121 sec.